00 389 78 28 44 33

Home » Често поставувани прашања » Примери за промоција на Вашата лична веб страна

Примери за промоција на Вашата лична веб страна

Како се промовира најефикасно?

1 – Споделете ја вашата лична веб страна на интернет, преку емаил, преку Facebook

2 – Побарајте да Ви изработиме визит картички и споделте ги на Вашите пријатели

3 – Препорачајте им на Вашите пријатели да купуваат од продавницата shop.ekarta.mk