Web Design
 • Product 1

  One Page Web 3 - Hosting Premium Small - Free Domain

  • 1 Бесплатен Домен
  • 3 Број на страни
  • Неограничено Број на фотографии
  • 1GB SSD Веб простор
  • 10GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • Примери за страни - (За нас, Производи, Контакт)
   Дизајн - Избор од готови дизајни
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
 • Product 2

  One Page Web 5 - Hosting Premium Small - Free Domain

  • 1 Бесплатен Домен
  • 5 Број на страни
  • Неограничено Број на фотографии
  • 1GB SSD Веб простор
  • 10GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • Примери за страни - (Почетна, За нас, Листа на Производи, Тим, Визија, Мисија, Контакт)
   Дизајн - Избор од готови дизајни
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
 • Product 3

  Компаниска инфо страна со блог

  • 1 Бесплатно Домен
  • 3 Број на страни
  • Неограничено Број на фотографии
  • 1GB SSD Веб простор
  • 10GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • 3 интервенции месечно Одржување
  • Примери за страни - (За нас, 10 Производи, Тим, Визија, Мисија, Контакт)
   Дизајн - Избор од готови премиум дизајни
   CMS - WordPress
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
 • Product 4

  Small eShop

  • 1 Бесплатно Домен
  • 50 Број на производи
  • Неограничено Број на фотографии
  • 3GB SSD Веб простор
  • 100GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • 3 интервенции месечно Одржување
  • WooCommerce eCommerce
  • Дизајн - Избор од готови премиум дизајни
   CMS - WordPress
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
   Обука за внесување на производи
   Обука за работа со eShop
 • Product 5

  eShop

  • 1 Бесплатен Домен
  • Неограничен Број на производи
  • Неограничен Број на фотографии
  • 5GB SSD Веб простор
  • 300GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • 3 интервенции месечно Одржување
  • WooCommerce eCommerce
  • Дизајн - Избор од готови премиум дизајни
   CMS - WordPress
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
   Обука за внесување на производи
   Обука за работа со eShop
 • Product 6

  Pro Shop

  • 1 Бесплатен Домен
  • Неограничен Број на производи
  • Неограничен Број на фотографии
  • 10GB SSD Веб простор
  • 500GB Месечен сообраќај
  • По потреба Емаил адреси
  • 3 интервенции месечно Одржување
  • секој 12h Backup
  • WooCommerce eCommerce
  • Дизајн - Избор од готови премиум дизајни
   CMS - WordPress
   VO.mk Креатор - Бесплатно
   Надоградба - по договор
   VO.mk Креатор на веб страна - Вклучено
   cPANEL контролен панел - Вклучено
   Обука за внесување на производи
   Обука за работа со eShop

Powered by WHMCompleteSolution