Sales Manager and Customer Support

Профил на кандидатот:
Користење на англиски јазик во делот на деловна комуникација.
Добри комуникациски способности како и способност за грижа на клиентите
Самоиницијатива, професионален и одговорен пристап кон работата

Работни задачи:

Одговорен за продажни активности и комерцијални резултати;
Оперативно спроведување на цени и продажни активности;
Спроведување на промоции кон листа на купувачи;
Searching constantly for best suppliers/concurents
Менаџирање и следење на трендови и активности на пазарот, конкуренција, цени, нови продукти;
Менаџирање и Проширување на портфолио на производи и услуги;
Следење на наплата на продажните партнери;
Изработка и ангажман за реализација на партнерски продажни планови;
Kвалитетно и навремено позиционирање кај други продажни партнери;
Учество во планирање и организација на продажни и промотивни активности и нивно спроведување во партнерски канал;
Позиционирање на производи во канал продажни партнери и нивни продажни места
Преговарање и одржување на партнерски канал, проширување на портфолио и зголемена соработка со продажни партнери;
Организирање и водење на состаноци и самостална комуникација со доделени продажни партнери.

Услови:
Можност за напредување
Различни мотивациски и тим билдинг активности
Вреднување на секој придонес
Можност за развој преку тренинг програми
Плата + месечни бонуси согласно остварените таргети;
Флексибилно работно време
Полно работно време (40h неделно)
Неработни викенди и празници
Годишниот одмор определен согласно Закон за работни односи
Вработување на определено работно време, со можност за трансформација во неопределено

Аплицирај веднаш! Најдоцна до 27.06.2023 год.
Само избраните кандидати ќе бидат повикани на онлајн интервју 24 do 72h од аплицирањето;

Сите заинтересирани кандидати може да аплицираат со праќање на CV (биографија) на ekarta@gmail.com
Со аплицирање, се согласувате вашите информации да се чуваат во нашата база на кандидати во рок од 12 месеци.